Gegevens zijn in veilige handen bij ons!

Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met jullie persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Ergotherapiepraktijk De Oplossing dan hebben wij gegevens van het kind nodig. Die verstrek je via ons aanmeldformulier, de telefoon, de mail of het contact met de ergotherapeut. Denk hierbij aan:
Naam
Geboortedatum
BSN-nummer
Adresgegevens
Telefoonnummer / mobiel nummer
Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
E-mailadres
Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dit nodig?

Ergotherapiepraktijk De Oplossing heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk behandelplan te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Ergotherapiepraktijk De Oplossing bewaart jouw persoonsgegevens 10 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Ergotherapiepraktijk De Oplossing zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling of betrokkenen). Ergotherapiepraktijk De Oplossing heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.
Ergotherapiepraktijk De Oplossing zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen, momenteel werken wij met Incura. Met deze organisatie heeft Ergotherapiepraktijk De Oplossing een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens, waardoor wij op een veilige manier met verwijzers kunnen communiceren, maar ook jij via het patiëntenportaal veilig bij jullie gegevens kan. Ergotherapiepraktijk De Oplossing blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ergotherapiedeoplossing.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Ergotherapiepraktijk De Oplossing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via info@ergotherapiedeoplossing.nl.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Ergotherapiepraktijk De Oplossing kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via de algemene mail: info@ergotherapiedeoplossing.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

contact

Vragen? stuur ons gerust een bericht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Stuur ons dan gerust een email of neem contact op via het formulier.

info@ergotherapiedeoplossing.nl 0413 712 012
Aanmelden? Zo gebeurt!

Uw kind aanmelden voor ergotherapie?

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×