Ergotherapie

Visie

De hulpvraag van het kind is als een grote puzzel, waarbij het kind, de ouders, de school en de ergotherapeut samenwerken om de puzzelstukjes zo in elkaar te passen, dat de hulpvraag wordt opgelost en het kind weer fijn mee kan doen! Wij vinden het een uitdaging om samen met het kind, de ouders en school te puzzelen, om de juiste oplossing voor de hulpvraag te vinden, zodat het kind goed kan functioneren bij dagelijkse activiteiten in zijn / haar eigen omgeving. Geen enkel kind is hetzelfde. Iedere hulpvraag brengt een nieuwe puzzel met zich mee! Onze missie is dan ook: WIJ WILLEN HET BESTE IN IEDER KIND NAAR BOVEN HALEN!

Het kind

Kinderen ontwikkelen zich door de wereld om hen heen te onderzoeken en te ontdekken. Spelenderwijs leren ze dingen. Soms blijft het kind op bepaalde gebieden achter, is het ‘onhandig’, heeft het moeite met meekomen op school of is het contact met andere kinderen moeilijk. Het kind kan problemen ervaren thuis of op school, in de zelfverzorging, in schoolse vaardigheden of met het spelen. Handelingen en activiteiten die wij als vanzelfsprekend ervaren zijn voor sommige kinderen een groot probleem. Er hoeft geen duidelijke aanwijsbare reden te zijn voor problemen in de ontwikkeling. Het kan hen wel dusdanig beperken dat het gevolgen heeft voor hun zelfvertrouwen en hun zelfbeeld. In het dagelijks functioneren van het kind komen verschillende activiteiten naar voren die het kind graag zelf wil doen, maar ook dingen die van het kind thuis of op school verwacht worden.

Ouders / verzorgers
Ouders / verzorgers zorgen voor en zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Ze geven kinderen de ruimte zich zo optimaal en veilig mogelijk te ontwikkelen. Als ouder ben je specialist als het gaat om jouw kind. Ouders spelen een hele belangrijke rol in het leven van hun kinderen.
Vaak zie je dat de problemen die het kind ervaart het grootst zijn in een voor hen veilige omgeving. Juist als kinderen zich vertrouwd voelen, durven ze de spanning van eerdere momenten los te laten. Hierdoor lijken problemen vaak groter in de thuissituatie, terwijl dit eigenlijk een gevolg is van de situatie die zich daarvoor afspeelde.
Als ouder wordt je veel betrokken bij de ergotherapiebehandeling. Het is belangrijk dat je inzicht krijgt in de problemen en reacties van je kind. Op die manier kan je met je kind oefenen, het ondersteunen, begeleiden en helpen met de verdere  ontwikkeling.

School
Een belangrijk deel van de dag / week gaan kinderen naar school. Op school worden bepaalde dingen van hen gevraagd. Verschillende problemen kunnen hierdoor naar voren komen. Het ene kind heeft problemen met de motorische uitvoering, terwijl een ander kind moeite heeft met de werkhouding. Van een leerkracht wordt verwacht alle leerlingen in de klas te begeleiden en goed aan te sturen. Ieder kind heeft echter een eigen aanpak nodig. Ieder kind heeft eigen sterke en zwakke punten. Soms is het voor een leerkracht niet haalbaar om in de klas alles te bieden wat een kind nodig heeft.
Bij de ergotherapiebehandeling is de samenwerking met de leerkracht erg belangrijk. Het doel is dat de problemen waar op school tegenaan gelopen wordt, straks zijn verholpen in samenwerking met het kind en de leerkracht. De ergotherapeut zal de leerkracht zo goed mogelijk proberen te adviseren en begeleiden, om zo samen met school het beste resultaat te behalen voor het kind.

De hulpvraag
De hulpvragen van kinderen en ouders die bij de ergotherapeut komen lopen erg uiteen.
Bij kinderen worden de hulpvragen vaak geformuleerd door de ouders of door de leerkracht, maar wij proberen in de behandeling ook het kind mee te laten denken over zijn problemen. Het kind ziet problemen vaak heel anders dan ouders en school, waardoor het belangrijk is te weten hoe het kind hierover denkt. De hulpvragen hebben altijd betrekking op het dagelijks functioneren van het kind thuis, op school of tijdens ontspanning bij bijvoorbeeld het sporten. De hulpvraag voor de ergotherapie is altijd gericht op een activiteit of het deelnemen aan een activiteit.

contact

Vragen? stuur ons gerust een bericht

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Stuur ons dan gerust een email of neem contact op via het formulier.

info@ergotherapiedeoplossing.nl 0413 712 012
Aanmelden? Zo gebeurt!

Uw kind aanmelden voor ergotherapie?

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×